top of page

Екологична акция:„Да ИЗМЕРИМ и РЕЦИКЛИРАМЕ хартията от пощенските кутии.“

Редовните измервания са от голямо значение за всяка дейност, свързана с опазването на околната среда. Без точна информация няма как да се вземат правилни решения.


За проблема с нежеланата реклама в пощенските кутии също трябва да разполагаме с колкото се може повече информация.


Акцията „Да ИЗМЕРИМ и РЕЦИКЛИРАМЕ хартията от пощенските кутии.“ има две цели:


- Да насърчи отделни домакинства в София да се включат в механизма "СТОП реклама!" като "еко-посланици" - това означава на доброволни начала да измерват за известен период от време "нежеланата" реклама, която получават в пощенските си кутии (виж тук как става това - https://www.stopreklama.net/stani-eko-poslanik);


- Да бъдат допълнително насърчени живеещите в София да се включат в механизма "СТОП реклама!" като ползватели на стикера (всеки може да поръча безплатно своя стикер тук: www.stopreklama.net) .Ето какво е добре да направите за конкретното събитие:

Стъпка 1 – СЪБЕРЕТЕ всичките рекламни брошури от тази седмица (19-24.09.2022 г.).

Стъпка 2 – ДОНЕСЕТЕ ГИ на площада пред Народния театър в събота, 24 септември, от 10:00 до14:00 ч.

Стъпка 3 – ЩЕ ИЗМЕРИМ ЗАЕДНО тази нежелана хартия и ще я рециклираме с Екобулпак България

Стъпка 4 – ВСЕКИ ще получи безплатен стикер “СТОП реклама!”

Стъпка 5 – ПЪРВИТЕ 20, дошли с деца, ще получат и детска екологична книжка.


Ще се радваме да се видим и запознаем.


Пощите преливат от хартиени реклами. Решението – www.stopreklama.net


Comments


(напълно безплатно)

bottom of page