Измерванията показват 80% ефективност на механизма "СТОП реклама!"


Изминаха 4 месеца след началото на кампанията по измерване на нежеланата хартиена реклама в пощенските кутии в София. В "измерванията на място" участват 96 домакинства - нашите еко-посланици.


Време е за някои изводи.


Най-важният от тях: Ефективността на механизма "СТОП реклама!" е 80%


Ето и повече детайли:

- Еко-посланиците

Към края на месец август в измерванията вече участват 96 домакинства от София.


През първия месец от началото на кампанията по набиране на еко-посланици се записаха много скоростно най-ентусиазираните 56 домакинства. През следващите месеци, те плавно нараснаха до 96.


Всички те измерват нежеланата хартиена реклама, която получават в техните пощенски кутии на избран от тях период. Те имат избор да измерват на седмица, на 2 седмици или на месец. По-голямата част от тях са избрали да измерват на месец.

От екипа на "СТОП реклама!" изказваме голяма благодарност на всеки от тях.


Разпространени стикери за периода април - август 2022 г. - 9 500


Резултатите до момента

- Разпределение

В съотношение 3 към 1 преобладават наблюдаваните пощенски кутии със залепен стикер.


Това означава, че резултатите от измерванията на кутиите със стикер са 3 пъти по-надеждни от резултатите при кутиите без стикер.
- Брой измервания

За периода май-август 2022 г. са извършени общо 319 измервания, като през летните месеци тяхната интензивност спада - по обясними причини :) Лято е все пак и не всички домакинства са направили месечно измерване.


Очакваме след средата на септември измерванията да се възобновят с интензивност поне колкото тази през месец юни.


- Средно количество хартиена реклама за месец в една кутия (кг.)

През летните месеци, спада средното количество на хартиена реклама, която се разпространява в пощенските кутии.

В кутия със стикер средното количество е около 190-200 гр. месечно за измервания период.

За кутиите без стикер този показател е малко над 1 кг.


Изводи:

1. Една кутия със стикер получава 5 пъти по-малко хартиена реклама от кутия без стикер. Това означава, че разносвачите до голяма степен спазват ограничението на стикера.

Ефективността на механизма "СТОП реклама!" е 80%.

2. Към момента, измерванията показват, че една пощенска кутия в София получава малко над 12 кг. хартиена реклама годишно. Предстоят измерванията през най-интензивния период за търговията на дребно, а именно септември-декември. Може да се предположи, че този показател ще се промени в посока на нарастване. Дали ще достигне измерените през 2019 г. количества (15 кг. на кутия на година), предстои да разберем.


Поръчай безплатно стикер от платформата www.stopreklama.net

(напълно безплатно)