top of page

Измерванията показват 80% ефективност на механизма "СТОП реклама!"


Изминаха 4 месеца след началото на кампанията по измерване на нежеланата хартиена реклама в пощенските кутии в София. В "измерванията на място" участват 96 домакинства - нашите еко-посланици.


Време е за някои изводи.


Най-важният от тях: Ефективността на механизма "СТОП реклама!" е 80%


Ето и повече детайли:

- Еко-посланиците

Към края на месец август в измерванията вече участват 96 домакинства от София.


През първия месец от началото на кампанията по набиране на еко-посланици се записаха много скоростно най-ентусиазираните 56 домакинства. През следващите месеци, те плавно нараснаха до 96.


Всички те измерват нежеланата хартиена реклама, която получават в техните пощенски кутии на избран от тях период. Те имат избор да измерват на седмица, на 2 седмици или на месец. По-голямата част от тях са избрали да измерват на месец.

От екипа на "СТОП реклама!" изказваме голяма благодарност на всеки от тях.


Разпространени стикери за периода април - август 2022 г. - 9 500


Резултатите до момента

- Разпределение

В съотношение 3 към 1 преобладават наблюдаваните пощенски кутии със залепен стикер.


Това означава, че резултатите от измерванията на кутиите със стикер са 3 пъти по-надеждни от резултатите при кутиите без стикер.
- Брой измервания

За периода май-август 2022 г. са извършени общо 319 измервания, като през летните месеци тяхната интензивност спада - по обясними причини :) Лято е все пак и не всички домакинства са направили месечно измерване.


Очакваме след средата на септември измерванията да се възобновят с интензивност поне колкото тази през месец юни.


- Средно количество хартиена реклама за месец в една кутия (кг.)

През летните месеци, спада средното количество на хартиена реклама, която се разпространява в пощенските кутии.

В кутия със стикер средното количество е около 190-200 гр. месечно за измервания период.

За кутиите без стикер този показател е малко над 1 кг.


Изводи:

1. Една кутия със стикер получава 5 пъти по-малко хартиена реклама от кутия без стикер. Това означава, че разносвачите до голяма степен спазват ограничението на стикера.

Ефективността на механизма "СТОП реклама!" е 80%.

2. Към момента, измерванията показват, че една пощенска кутия в София получава малко над 12 кг. хартиена реклама годишно. Предстоят измерванията през най-интензивния период за търговията на дребно, а именно септември-декември. Може да се предположи, че този показател ще се промени в посока на нарастване. Дали ще достигне измерените през 2019 г. количества (15 кг. на кутия на година), предстои да разберем.


Поръчай безплатно стикер от платформата www.stopreklama.net

(напълно безплатно)

bottom of page