top of page

Над 60% от запитаните: Спазването на стикера „СТОП реклама!“ ще помогне за опазване на природата.

Необходим е диалог с рекламодателите за да се осигури от тяхна страна спазване на ограниченията на стикера.


София е градът в България с най-висока заетост и най-висока покупателна способност на населението. Интензивното разпространение на рекламни материали чрез пощенски кутии е един от елементите, включен в маркетинговите стратегии на повечето от големите вериги и компании. Неговата крайна цел би следвало да е правилно таргетиране на потребителите в София.


Спазването на ограниченията, произтичащи от стикери, подобни на „СТОП реклама!“ в страните от ЕС, е част от политиката на фирмите за корпоративна социална отговорност.


С активна медийна кампания и поредици от срещи с големите рекламодатели и рекламни агенции, българският механизъм „СТОП на рекламата!“ се стреми да създаде кръг от компании и организации, които публично се ангажират да спазват ограничението на стикера.


Нормално е рекламодателите да подкрепят механизма „СТОП на рекламата!“ като част от новите подходи за управление на отпадъците. Достъпът до информация за броя на домакинствата в София, които се отказват от получаване на „нежелана печатна реклама“ би им помогнал да намалят разходите си за печатни материали, като същевременно предотвратят образуването на отпадък още на етап „планиране“ от жизнения цикъл на печатния продукт.


Според данните от последното социологическо изследване на агенция „Тренд“ от януари 2022 г., близо две трети (63%) от анкетираните споделят, че отиват към дадена търговска верига да пазаруват без да се информират от рекламните материалите.


Над половината от участниците в проучването (54%) декларират, че се информират за офертите на търговските вериги от реклами по медиите като спрямо разбивката по пол, броят на жените преобладава.


44% от анкетираните декларират, че разглеждат офертите на търговските вериги в интернет, за да се информират какво предлагат. Спрямо възрастовите разбивки отново си личат поколенческите специфики – при по-младите доминира нагласата да разглеждат офертите онлайн, а при по-възрастните – такива потребителски навици почти отсъстват.


Три четвърти от всички анкетирани подкрепят твърдението, че този вид реклама води до увеличаване на разходите на фирмите за реклама, а над половината (55%) смятат, че това се отразява и на повишаване на цените на продуктите. Отново подобен дял (57%) посочват, че тази реклама увеличава и публичните разходи за управление на отпадъците.


Според 31% от участвалите в социологическото изследване, спазването на ограничението на стикера „СТОП реклама!“ от търговските вериги би помогнало за опазването на околната среда. Други 30% смятат, че това ще допринесе както за околната среда, така и за положителния имидж на компаниите. Тези дялове са още по-значими сред анкетираните, които биха залепили на пощенските си кутии стикер „СТОП реклама!“.
Поръчай своя безплатен стикер „СТОП реклама! “на онлайн платформата www.stopreklama.net и научи повече за този екологичен механизъм.

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page