top of page

Най-важни дати и срокове на проекта

Ето пътят, който трябва да изминем всички заедно, за да сложим успешно начало на механизма "СТОП на рекламата!" в София и в България

Срок / дата

Дейност

14 декември 2021

​Начало на проекта

​2022 година

януари – февруари

Провеждане на първоначално социологическо проучване за нагласите на столичани за използване на механизма „СТОП на рекламата!“

януари – март


Проектиране и пускане в действие на онлайн платформата „СТОП на рекламата!“ - www.stopreklama.netфевруари

Избор на дизайн на стикерите „СТОП реклама!“. Извършва се чрез гласуване във Фейсбук страницата на проекта18 март

Отпечатване на стикерите „СТОП реклама!“

(30 000 бр.)01 април 2022 г. – 31 май 2023 г.

​Разпространението на стикерите „СТОП на рекламата!“ чрез онлайн платформата. Целта е да бъдат разпространени минимум 15 000 бр. чрез платформата.

​в процес

01 април

Уведомяване на широк кръг от рекламодатели за механизма „СТОП на рекламата“ с цел получаване на подкрепа.

​в процес

01 април 2022 г. – 31 март 2023 г.

Информационната кампания за популяризиране на механизма „СТОП на рекламата!“ с цел включване на домакинствата

​в процес

18 април 2022 г. – 18 април 2023 г.

Разпространение на стикерите на ръка чрез информа­цион­ната еко-точка. Обявяване на графика на еко-точката. Целта е да бъдат разпространени минимум 10000 бр.

​в процес

18 април 2022 г. – 18 май 2023 г.

Набиране на „еко-посланици“ и измерване на количествата и морфологията на „нежеланата поща“

​в процес

май

Пресконференция с участието на големи рекламодатели, които подкрепят механизма „СТОП на рекламата!“2023 година

​март

Телефонно проучване сред ползвателите на стикера

април

​Награждаване на най-активните еко-посланици

април - юни

Кампания за популяризиране на резултатите от проекта

юни

Провеждане на окончателното социологическо проучванеKommentarer


(напълно безплатно)

bottom of page