top of page

Социологическо проучване от 2022 г.: "В София има проблем с нежеланата хартиена реклама"

Висока готовност за приобщаване към каузата.


Агенция Тренд проведе две социологически изследвания по поръчка на изпълнителя на проекта "СТОП реклама" („ИвентЗоун“ ЕООД). Първото беше през юли 2019 г., а второто в карая на януари 2022 г. Проучванията са сред пълнолетното население на Столична община и касаят нагласите към проблема „неадресирана реклама“ в пощенските кутии.

При първото (пилотно) проучване по метода „лице в лице“ бяха интервюирани 300, а при второто – 1002 граждани (всички те са тези, които отговарят за проверяване и взимане на пощата в съответното домакинство).

Резултатите от проучванията са отправна точка, която помогна и помага на нашия екип при изпълнението на проекта:

- Определяме готовността на домакинствата в София за включване в екологичния механизъм „СТОП реклама!“ като много висока;

- Нашите очаквания са за една година към механизма да се присъединят между 25000 - 30 000 домакинства или това са около 55 000 - 66 000 жители на София.


В поредица от кратки статии ще ви запознаем с основните изводи и динамиката на нагласите в периода между двете социологически изследвания.


  • Налице е проблем с неадресираната поща.

Над 75% (през 2019 г.) и 95% (през 2022 г.) декларират, че в пощенската си кутия получават неадресирана поща под формата на хартиени дипляни, брошури, вестници с оферти от големите вериги и т.н. Ако към 2019 г. една четвърт от домакинствата не са били „покрити“ с хартиена реклама, то към началото на 2022 г. – почти няма пропуснати.

Едва 5% от анкетираните през 2022 г. споделят, че в тяхната поща не получават такава реклама. Може да се предположи, че това е минимален дял на общия фон.Това са предимно хора, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони на Столична община, или в затворени жилищни комплекси.юли 2019 г.

януари 2022 г.


  • Желаещите да се откажат от неадресираната поща и при двете изследвания са почти половината от анкетираните – 48% през 2019 г. и 47% през 2022 г. От тях едва 19% през 2022 г. (27% през 2019 г.) споделят, че подробно четат неадресираната реклама.

Най-консервативно настроени са възрастните поколения, за които освен част отпотребителската им култура, тези материали са и безплатен информационен бюлетин, с който разнообразяват ежедневието си.


Друг основен извод е недоволството от получаването на неадресирана реклама сред възрастовите групи между 18-29 г., 30-39 г. и 40-49 г., които са представители и на най-активните потребители. Това се обяснява с факта, че тези групи в минимална степен определят своите потребителски предпочитания и поведение, използвайки неадресирана реклама.


  • Деклариращите готовност да залепят стикер на пощенската си кутия „СТОП реклама!“, сред желаещите да се откажат от неадресираната поща през 2022 г., е 88%. През 2019 г. тази стойност е била значително по-ниска: 49%. С този стикер собствениците на пощенски кутии заявят, че не желаят да получават неадресирана реклама в тях.юли 2019 г.

януари 2022 г.


През 2022 г. 81% от анкетираните, които са заявили, че биха залепили стикер „СТОП реклама!“, са съгласни с твърдението, че тази реклама е ненужна и досадна. Те представляват хора с по-високи доходи, млади и активни групи и такива с висше образование.


Поръчай своя безплатен стикер „СТОП реклама! “на националната онлайн платформа www.stopreklama.net и научи повече за този екологичен механизъм.

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page