5-те хейта към "СТОП реклама!" и нашите отговори

В едно забавно интервю по Дарик


Аудио файл

(напълно безплатно)