top of page

Над 2200 са вече домакинствата, които се отказват от хартиена реклама.

На 17 май 2022 г., в БТА, се проведе първата пресконференция на механизма "СТОП на рекламата!".


Участие взе и Министър Борислав Сандов. Той също така се регистрира в платформата www.stopreklama.net и получи своя стикер от ЕКО-точката на проекта.В рамките на пресконференцията бяха представени:

- Проектът „СТОП на рекламата!“ и неговите цели;

- Резултатите от първите 50 дни от началото на работата на механизма;

- Основни изводи от представително социологическо проучване, проведено на тема „Нагласи към получаването на неадресирана хартиена реклама в пощенските кутии“ сред домакинствата в София.

- Основни партньори на механизма и тяхното виждане за инициативата.


В пресконференцията взеха участие:

- Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите

- Марина Христева, Ръководител на проекта „СТОП на рекламата!“;

- Анастас Стефанов, Управител на социологическа агенция „Тренд“, изпълняваща проучванията по проекта;

- Лилия Ангелова - Колева – директор на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, Столична община

- Анна Мари Сапунджиева – главен експерт към направление „Зелена система, екология и земеползване“, Столична община

- Доника Ризова, Директор комуникации, Сдружение за модерна търговия;

- Венцислав Николов, заместник-председател на УС на Българската ритейл асоциация (БРА);

- Георги Табаков, Координатор комуникации на проекта „СТОП на рекламата!“ и Председател на Български икономически форум;

Според Марина Христева, ръководител на проекта, рекламните брошури и листовки зариват нашите пощенски кутии, а повечето хора не ги четат. По изчисления на екипа, едно домакинство в София получава между 12 – 15 кг. хартия годишно под формата на неадресирана реклама. За цяла София това са около 10 000 тона/годишно, а природният ресурс, необходим за тази хартия, е равен на 200 000 дървета/годишно.

Тези резултати са провокирали да бъде проучен Европейският опит в справянето с този проблем. Най-напреднали се оказват механизмите „СТОП на рекламата!“ във Франция и Белгия, които работят успешно вече 18 години. Техният опит е използван за създаване и на българския механизъм „СТОП на рекламата!“.


Проектът „СТОП на рекламата!“ е пилотен за София. Работа по него започва през декември миналата година, след като е бил одобрен по Оперативна програма „Околна среда“. Бенефициент по проекта е „ИВЕНТЗОУН“ ЕООД. През първите 3 месеца на проекта е извършена подготвителната работа за пускане на механизма в действие:

- Създадена е платформата www.stopreklama.net

- Отпечатани са стикерите, след избор на техния дизайн с гласуване във ФБ;

- Проведени са и първите разговори и срещи с ключови за механизма партньори.

Механизмът работи от началото на април тази година, a всяко домакинство в София, което желае да се откаже да получава хартиена реклама, може да поръча своя безплатен стикер на www.stopreklama.net


Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подчерта важността на проекта „СТОП на рекламата!“, който, според него, не е мярка, насочена към рекламата, а касае съзнанието на хората. Проектите от МОСВ трябва да са на принципа на природо базирани решения и реален климатичен ефект, а не само за инвестиции в бетон. Министърът лично подкрепи механизма „СТОП на рекламата!“ и получи стикера си на място, след като се регистрира през еко-точката в залата. В заключение той препоръча на гражданите да се възползват от възможността да заменят хартиените фактури за своите сметки за ток, парно и т.н. с електронни.
Анастас Стефанов, управител на социологическа агенция „Тренд“, представи основни изводи от проведеното от агенцията проучване на тема „Нагласи към получаването на неадресирана хартиена реклама в пощенските кутии“. То показва, че:

- 81% от рекламните материали, получени в пощенските кутии, се превръщат в отпадък почти веднага след получаването им;

- 61% от запитаните подкрепят възможността, домакинствата да се откажат от получаване на нежелана хартиена реклама;

- 47% биха желали да се откажат от получаване на такава неадресирана хартиена реклама;

- 47% смятат, че получаването на неадресирана хартиена реклама задълбочава екологичните проблеми;

- 41% са готови да залепят стикер „СТОП реклама!“.


Крайната цел на механизма е да се произвеждат по-малко хартиени отпадъци. Според Георги Табаков, координатор по комуникации на проекта, това може да стане основно чрез намаляване на тиражите на хартиената реклама при източника – от страна на най-големите търговски фирми.

Готовността на домакинствата да се включат в механизма е налице, показва проучването на „Тренд“. Инициативата има за цел да раздаде стикери на поне 25 000 домакинства през следващите 12 месеца. Това са близо 4% от домакинствата в София. Тяхното спазването би довело до икономия на около 400 тона хартия на година. Разпространението става по 2 начина:

o през платформата www.stopreklma.net (стикерът се получава по поща)

o чрез регистрация на място – през „ЕКО-точката“ на проекта.

От „СТОП реклама!“ отбелязват, че има голям ентусиазъм сред столичани, които вече са изпратили стотици снимки с кутии със залепени стикери. Но тук е един от основните проблеми - унищожаването на стикерите. В момента става дума за около 5% от изпратените стикери. Хората, които изпращат сигнали твърдят, че стикерите се унищожават от разносвачите на фирмите разпространители.

Успехът на механизма зависи от готовността на големите рекламодатели да се съобразят с ограниченията на стикера - както е в другите страни. Големите търговски компании са тези, които поръчват най-значимите количества рекламни печатни материали и те са тези, които плащат на разпространителите да доставят тази „неадресирана поща“ до пощенските кутии на домакинствата. Рекламодателите трябва да оказват натиск върху своите разпространители да спазват стикера „СТОП реклама!“.

Ето защо Механизмът цели да създаде кръг от компании и организации, които публично се ангажират да спазват ограничението на стикера и да намалят тиражите на хартиените рекламни материали в съответствие с количеството залепени стикери.

Усилията на екипа са насочени към най-големите рекламодатели, които поръчват отпечатването и разпространението на най-често срещаната „нежелана поща“. Това са над 30 търговски вериги, които оперират на територията на страната. Те имат близо 500 търговски обекта в София.

Всяка присъединила се фирма или организация се оповестява с благодарности, в отделен раздел в платформата на механизма. Сред първите, които са заявили подкрепа за механизма са Столична община, Сдружението за модерна търговия, Българската ритейл асоциация, Куайсер Фарма, Бизнес парк София, както и редица неправителствени организации и неформални групи във Фейсбук.


Доника Ризова потвърди подкрепата на Сдружението за модерна търговия към инициативата и сподели, че всяка от компаниите, които са част от него, има зелени политики и предприема свои екологични мерки като отпечатване на собствени стикери, използване на биоразградими материали и зелена енергия и др. По думите й има възможност за надграждане на проекта чрез насърчаване на инициативи за дигитализиране на брошурите на големите вериги. От друга страна, за гражданите, които искат да се възползват от хартиени брошури, те трябва да бъдат отпечатани на сертифицирана биоразградима хартия.
Какви са до момента резултатите?

От „СТОП на рекламата!“ разпращат стикери от началото на април.

Вече са се регистрирали над 2200 домакинства – една част през платформата, а друга част през ЕКО-точката, която работи от началото на май. С темпа, с който се разпространяват стикерите, от „СТОП на рекламата!“ предполагат, че ще достигнат целта от 25 000 домакинства преди края на проекта. И тук един съвет – поръчайте своя стикер още сега.

Успешно протича и набирането на доброволци, т.нар. „еко-посланици“. Регистрираните вече са 57 от общо необходимите 100. Те измерват нежеланата хартиена реклама, която получават в пощенските си кутии. Всеки от тях има собствен профил в платформата и там въвежда измерванията, които прави периодично. Така механизмът ще разполага с информация за спазването на стикера.


Резултатите от първите измервания са много обнадеждаващи. Те показват, че пощенските кутии без стикер получават около 1 кг. хартиена реклама на месец, а кутиите със залепен стикер – около 180 гр. или над 80% по-малко.Comments


(напълно безплатно)

bottom of page