top of page

Благодарим Ви за включването
в механизма "СТОП реклама!"

По-долу са файлове за сваляне на стикера

Във .zip файла Sticker_Stop_Reklama ще намерите архивирани 4 файла:

Stiker_Final_RGB.jpg - (RGB формат)

Stiker_Final_CMYK.jpg - (CMYK формат)

Stiker_BG_04.pdf  

Stiker_BG_04.eps

За незапознатите с особеностите на различните програми за графичен дизайн, препоръчваме използаването или на .jpg  или на .pdf  форматите за директно принтиране.

bottom of page