top of page

Зелен калкулатор

  • Калкулаторът показва:

-

- какво е състоянието с „нежеланата поща“ към момента

- какъв може да бъде ефектът от спестената „нежелана поща“ ако бъде въведен механизмът „СТОП реклама!“​

  • ​Тук може да изчислите прогнозните спестявания за всяка населена единица:

- област, - община, - град, - село, - квартал, - блок, - вход. 

  • Калкулаторът е подходящ и за организации, които искат да включат домакинствата на своя екип в механизма „СТОП реклама!“

Калкулаторът използва данни от 2021 година за:

- средната цена на тон хартия, печат и други дейности, присъщи на печатната реклама;

- средна стойност за обработка на 1 тон отпадък, заложен в договорите на българските общини;

- международно приети показатели за въглероден отпечатък и разход на природен ресурс при производството на 1 тон хартия.

1. Начало
Въвеждане на начални данни

За колко домакинства става дума?
(в общината, селото, града, квартала, блока, входа)

Брой домакинства:

Къде се намират тези домакинства?

Продължи

2. Това е най-вероятно
състоянието при Вас към момента:

- Количество хартиени рекламни материали, получавани от домакинствата като нежелана поща за година  

1666

тона / година

- Стойност на получаваните хартиени рекламни материали
(- Колко плащат рекламодателите за тези материали?)

2666

лева / година

- Обществен разход за оползотворяване на отпадъка от нежелана поща за една година

(- Колко плащате през данъците си?) 

3666

лева / година

- Природен ресурс - в еквивалент на изразходвани дървета за производството на нежелана поща 
(- Каква щета нанасят на природата тези рекламни материали, преизчислено в количество дървета?) 

4666

брой дървета / година

Как да променим това?

Продължи

3. Какво може да се направи,

за да се подобри това състояние?

- Въвеждане на механизъм „СТОП реклама!“

- Обществен натиск за спазване на механизма

- Въведи % желано покритие на домакинствата с механизъма СТОП реклама!"
(-Колко домакинства биха залепили стикер СТОП реклама!" ?)

%

- Въведи процент на ефективност (% на спазване на стикера) 
- този показател зависи от корпоративната отговорност на големите вериги и разпространители на рекламни материали.
(- Към септември 2022 г., за София този индикатор е 75-80%. В малките населени места може да се постигне почти 100%.)

%

Продължи

4. Очакван ефект от въвеждането на механизма „СТОП реклама!“   

- За покриване на желания брой домакинства Ви е необходимо следното количество стикери (с добавен резерв за повредени стикери).

- Можете да поръчате това количество по-долу.

5666

11666

броя домакинства

небходим брой стикери

- Прогнозно количество на спестена хартия за една година

6666

тона / година

- „Спасени“ дървета - прогнозно количество на спестен природен ресурс

(- Колко би спечелила природата?)

7666

брой дървета / година

- Прогнозно количество на спестени емисии СО2
(- Колко би спечелила природата?)

8666

тона / година

- Спестени обществени средства за оползотворяване на отпадъка от нежелана поща за една година

(- Колко би спестила нашата община от спазването на залепените стикери?)

9666

лева / година

(за цели входове,блокове, екипи на фирми)

(Поискайте информация за въвеждане на механизма „СТОП реклама!“​ на територията на Вашата община )

bottom of page