top of page

Как да поръчате стикери за повече кутии

Искате да поръчате за приятели, за съседи, за пощенски кутии в един и същ блок или вход?

Ако сте:

- домоуправител;

- представляващ фирма, която управлява етажна собственост;

- човек с приятели, които искат да залепят стикер „СТОП реклама!“.

 

Поръчайте съответното количество стикери със заявка на stopreklama@abv.bg

 

Заявката трябва да съдържа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следното:

1. Информация за Основния получател (това сте Вие)

- Име и фамилия (на кирилица)

- Пощенски адрес в СОФИЯ (на кирилица), съдържащ задължително пощенски код

- Телефон

- e-mail

2. Информация за ВСЕКИ ЕДИН от получаващите стикера (Вашите съседи и приятели):

- Име и фамилия (на кирилица)

- Телефон

- Пощенски адрес в СОФИЯ

  • АКО СТЕ С ЕДНАКЪВ АДРЕС (живеете в един и същ вход, блок или къща) – може да не пишете адреса отново, а отбележете само номера на апартамента на съответния човек. Ако сте от един и същ блок, но различни входове – отбележете съответно входа и номера на апартамента на съответния човек. Най-общо казано – отбележете само това, което различава пощенските ви кутии една от друга.

  • АКО СТЕ С РАЗЛИЧНИ АДРЕСИ (Вие и човекът за когото поръчвате) – важат същите условия като в т. 1 – изписвате пълния адрес на кирилица и със задължителен пощенски код;

Ние ще изпратим цялото количество стикери до адреса, който сте посочили в т.1 .

Очакваме Вие да ги раздадете на Вашите приятели (съседи).

 

Знаем, че е по-сложно, от колкото на всички ни се иска да е.

Всичко това се налага, защото по правилата за отчитане на проектите по програма ОПОС сме длъжни да предоставим на контролиращите точна информация на кого сме изпратили стикерите.

bottom of page