top of page

Стани еко-посланик

СТЪПКА 1

СЪЗДАЙ СВОЙ ПРОФИЛ В ПЛАТФОРМАТА

СТЪПКА 2

ИЗМЕРВАЙ ПЕРИОДИЧНО
КОЛИЧЕСТВОТО НЕЖЕЛАНА ПОЩА

СТЪПКА 3

ИЗПРАЩАЙ НИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА

Защо са необходими доброволци?

    Ограничаването на нежеланата реклама в пощите ни може да стане само когато се обединят усилията на много съмишленици.

    Едно от условията за да проработи механизмът „СТОП реклама!“ е да разполагаме с надеждна информация за получаваните количества "нежелана хартиена реклама".

В България такава статистика не се води от никого.

Решихме да направим това, което правят в други страни в подобна ситуация - да създадем мрежа от доброволци, които да правят редовни измервания на количеството на получаваните материали в различни точки на София.

Избрахме периода май 2022 г. – април 2023 г., който съвпада с основната информационна кампания по проекта.

 

    Както във всички други страни, където този механизъм работи, това може да стане само като се включат стотици доброволци – ние ги наричаме „еко-посланици“.

    Най-активните еко-посланици ги очаква приятна изненада. :)

bottom of page