top of page

Нидерландия въвежда системата Оpt-in с цел намаляване на неадресираната хартиена реклама

Още през 2018 г. Общината на Амстердам става водеща в национален мащаб с решението си за въвеждане на системата Opt-in за ограничаване на получаването на неадресирана хартиена поща. Opt-in на английски означава „записване“ или „абониране“. При тази система само този, който изрично се е „записал“ може да получава хартиена реклама. Собственикът на пощенската кутия трябва да даде изрично съгласие за това. Може да сравним това с информираното съгласие когато се абонираме, за да получаваме регулярна информация по имейл.


От 2018 г. пощенските кутии в Амстердам без стикер следва да получават само адресирана поща. Всеки, който иска да получава рекламни брошури, например от супермаркети или други магазини, трябва да постави „ДА-стикер“ (Ja-sticker). С прилагането на този механизъм градът очаква да бъдат спасявани годишно по 34 килограма хартиени отпадъци на домакинство, както и хиляди дървета.


Всичко започва с инициативата на Партията за защита на околната среда и животните "Partij voor de Dieren". Срещу тази инициатива застават много от рекламодателите. Те завеждат дело срещу плановете на града да въведе подобна регулация, но губят това дело в съда. Така от началото на 2018 г. Общината на Амстердам въвежда регламент, според който жителите на града получават рекламни листовки, само ако са поставили „ДА-стикер“ (Ja-sticker).


Липсата на стикер на пощенската кутия вече автоматично означава „НЕ на неадресираната хартиена реклама!“. По този начин, всеки, който продължава да получава реклами в пощенската си кутия, има възможност да сигнализира в общината. Само през 2018 г. има около 2000 сигнала, като на нарушителите-рекламодатели се налага регулаторна такса (глоба) от 500 евро за всеки един от случаите. Тези глоби влизат в бюджета на града.


По това време обаче, обратното правило важи за останалата част от Нидерландия: ако не сложите стикер (или някаква бележка) срещу рекламата, получавате всичко в пощенската си кутия. Функционира платформата https://www.neesticker.com/ - аналогът на нашия www.stopreklama.net.


След примера на Амстердам, много градове решават да въведат Opt-in регулацията. Това става възможно и благодарение на едно решение на Върховният съд на Нидерландия от 24 септември 2021 г., - Съдът разрешава на общините да въведат система Opt-in за съгласие за получаване на неадресирани рекламни материали.


До тук се стига след опитите на Индустриалните асоциации да спрат Opt-in системата в съда. Исковете им са отхвърлени както от Окръжния съд, така и от Апелативния съд на Амстердам. Търговските дружества обжалват пред Върховният съд, но с решението си от 24 септември 2021 г. съдът отхвърля касационната им жалба.


Ситуацията е различна при разпространението "от врата до врата" на вестници. В община Утрехт от 1 януари 2020 г. е в сила наредба, съгласно която стикерът „YES/JA“ се прилага и за безплатни местни вестници. Апелативният съд на Арнем-Леуварден обаче постановява, че това е в противоречие с правото на свобода на изразяване на издателя на безплатен местен вестник. Община Утрехт обжалва това решение пред Върховния съд като по време на съдебното производство Градският съвет решава да изключи безплатните местни вестници от системата Opt-in. Междувременно, Върховният съд потвърждава решението и към днешна дата решението на съда вече е окончателно – всяка кутия може да получава безплатните вестници, защото те са изключени от списъка на „нежеланата хартиена реклама“. Много често, домакинствата отбелязват своите кутии със стикери “НE на рекламните листовки и брошури/ ДA на безплатните вестници“ (Nee, geen ongewenst reclame drukwerk. Ja, wel huis aan huis bladen).
Ако живеете в София и все още не сте поставили стикер „СТОП реклама!“ на пощенската си кутия, поръчайте онлайн като попълните точния си пощенски адрес на https://www.stopreklama.net/ и ние ще ви го изпратим.


Проектът „СТОП на рекламата!“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


27.03.2023 г.

Екипа на „СТОП реклама!“Comments


(напълно безплатно)

bottom of page