top of page

Какво е влиянието на печатната индустрия върху околната среда?

Фактите показват, че печатната индустрия е част от основните фактори, виновни за лошото състояние на околната среда, каквато я познаваме днес. Много ключови екологични проблеми се причиняват от печатната индустрия. Сред тях са:

- замърсяване на въздуха;

- генериране на отпадъци, в това число и доста опасни отпадъци;

- използването на вода;

- използването на енергия.


В съвременния живот, сме постоянно в контакт с артикули от печатната индустрия. Обикновените ежедневни предмети, които преминават през печатарската машина в определен период от жизнения си цикъл, са например: книгите, вестниците, опаковките на продуктите, етикетите, задължителните инструкции за ползване, брошурите, листовките, плакатите, всякакви торбички … тапетите на стената ни... Почти няма продукт, който да не изисква някаква част от него да бъде отпечатана.


Популярна е представата, че печатната индустрия замира поради настъпването на дигиталната ера и всички технологични постижения и иновации, които идват с нея. Това обаче е много далече от реалността - ние все още живеем в свят, в който печатът е необходим и даже задължителен. Всъщност търсенето на печатни услуги в световен мащаб постоянно нараства и то с бързи темпове. Само си спомнете дебелината на „книжките“ със задължителни инструкции за монтаж и използване, които намерихте при разопаковането на последната печка, пералня или телевизор, който купихте – дебелината им е като на класически роман.


Замърсяване на въздуха

Основният замърсител на въздуха при печатната индустрия са летливите органични съединения (ЛОС). Те се освобождават при използването на разтворителите за мастила и овлажняващите разтвори по време на печат, както и при почистването на машините след печат с разтворители и разтвори на алкохолна основа.


Генериране на отпадъци

Отпадъчна хартия се генерира поне по няколко начина:

- точният формат на всяко печатарско изделие се получава чрез обрязване на листовете. Това обрязване става задължително след печат, но при по-нестандартните формати може да има обрязване и на празните листове преди печат. Така се генерират обрезки, които могат да достигат до 15% от площта на листа хартия.


- от брак: всяка една операция в печатницата генерира брак – печат, сгъване, „шиене“, лепене, щанцоване, ламиниране ... и т.н. Нормално е за всяка една част от производствения процес да бъде предвидено количество за брак (макулатури) и може да се окаже, че за да отпечатате 1000 бр. брошури, всъщност ви е необходима хартия като за 1200 бр.


- от опаковките на хартията и другите материали.

Обрезки след отпечатване на тиража

Други отпадъци:

- мастилата;

- текстилът, с който се осъществява почистването на машините;

- печатарските плаки (предимно алуминий);

- дървени палета (на тях се транспортира хартията и мастилата).


Опасни отпадъци:

Най-често срещаните опасни материали, с които се борави и съответно се изхвърлят от печатната индустрия, са: фотографски химически отпадъци и отпадъци от разтворители. Нивата на токсичност на тези опасни материали представляват огромен риск за околната среда. Тяхното неправилно съхранение и изхвърляне може потенциално да доведе до отравяне и/или смърт както на хора, така и на животни и растения. Това важи особено, ако токсините от тези химически и разтворими отпадъци влизат в контакт с растенията и животните чрез оттичане в потоци, подземни води. Отпадъците могат да бъдат твърди, течни или подобни на утайка и се състоят от химикали, понякога тежки метали и опасни патогени.


Използване на вода:

Масовите печатни материали се изработват с офсет машини. При тях процесът на отпечатване изисква използването в затворен кръг на воден „овлажняващ“ разтвор. Вода се използва и при по-стари технологии в предпечатния процес, когато след промиване печатарските плаки се измиват с вода.


Използване на енергия:

В ЕС печатната индустрия използва големи количества енергия – предимно електрическа и базирана на природен газ. Електричеството като източник представлява приблизително 60 % от общото потребление на енергия в тази индустрия, а потреблението на природен газ между 30-40 %.


Хората си представят един лист отпечатана хартия като нещо много леко, но не знаят колко много енергия се използва, за да се появи този лист хартия в пощата им. Ето къде се консумира енергията в една печатница:
През 2017 г., е направено проучване за консумираната енергия за производството на 1 тон отпечатана хартия в 5 страни-членки на ЕС (Германия, Дания, Нидерландия, Испания и Чехия). Този показател е 3,1 GJ/тон (гигаджаула на тон) – или това е равностойността на над 1/2 барела нефт.


Ето как може да илюстрираме какво може да се направи с 1 GJ енергия:
Печатната индустрия в ЕС към 2017:

- наброява повече от 134 000 компании;

- над 106 милиарда евро приходи


Автор:

Георги Табаков, дългогодишен съсобственик на печатница,

Председател на СД на Екобулпак АД

Председател на Български икономически форум

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page