top of page

30% от софиянци вече знаят за ползите от механизма „СТОП на рекламата!“

През април тази година (2023 г.) агенция „Тренд“ проведе второто си социологическо проучване в рамките на проекта „СТОП на рекламата!“ сред пълнолетното население на Столична община. В него, наред с новите въпроси, на респондентите бяха зададени и такива, за които измервания на обществените нагласи вече съществуваха през януари 2022 г.


За една година от стартирането на механизма „СТОП на рекламата!“ той стана разпознаваем от 30% от анкетираните, особено сред жените, по-младите, хората с по-високо образование и с по-високи доходи. Общественото внимание бе насочено към темите за околната среда и поведението на всеки столичанин при разделното събиране, възможността за намаляване на генерирането на отпадъци и в частност на хартиените отпадъци от нежелана поща. Проектът доведе и до желание за промяна на регулацията и въвеждането на санкции при създаване на отпадък чрез нежелана хартиена реклама в пощенските кутии.


Идеята да има възможност за отказ от получаване на хартиена реклама среща широко одобрение. Спрямо данните от проучването от миналата година (януари 2022 г.) делът на подкрепата се е увеличил с 6 процентни пункта. Само възрастните над 60 години, които най-често ползват материалите, не възприемат предложението толкова добре.


На въпроса: „Вие лично съгласни ли сте или не сте съгласни, че хартиените реклами, които се получават в пощенските кутии създават излишен битов отпадък?“ мнозинството от жителите на столицата (61%) споделят мнението, че рекламите в пощенските кутии създават излишен битов отпадък, а половината от анкетираните (50%) ги определят като ненужни и досадни.


Според агенция „Тренд“, групите, които по-слабо се информират от подобни материали (мъжете и по-младите), подкрепят това твърдение в по-висока степен от средното. Мнението е по-популярно и сред лицата, при които традиционно се наблюдава интерес към теми от постматериален характер - висшистите и хората с по-високи доходи. Освен че тези групи се интересуват в по-голяма степен от опазването на околната среда, за тях промоционалните цени от брошурите са по-малко решаващ фактор за покупка.


На въпроса: „Вие лично одобрявате или не одобрявате, въвеждането на закон/наредба, която да ограничава нежеланата реклама?“, почти половината (49%) от респондентите подкрепят подобни законодателни промени. Техният профил се припокрива с този на хората, които в най-малка степен се интересуват от подобни материали. Малко над една пета (21%) се затрудняват да отговорят.

Това показва, че при стартирането на подобна инициатива трябва да има съпътстваща информационна кампания, която да обяснява ползите от подобна мярка.


На въпроса: „Вие лично одобрявате ли или не одобрявате въвеждането на санкции при създаване на отпадък чрез нежелана хартиена реклама в пощенските кутии?“ над 80% са категорични, че трябва да има подобни санкции. Мнението се споделя в по-ниска степен само от хората над 70 г.

До края на проекта остава само месец. Не пропускай да поръчаш своя безплатен стикер „СТОП реклама!“ - www.stopreklama.net

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page