top of page

Анкета показва какво се случва след залепяне на стикера "СТОП реклама!"

В периода март – април 2023 г., дванадесет месеца след началото на разпространението на стикера „СТОП реклама!“ на територията на Столична община, „ИВЕНТЗОУН” ЕООД проведе собствена анкета сред ползвателите на стикера, с цел получаване на информация за ефекта от неговото действие.


Анкетата е проведена по телефона, на случаен принцип, сред 500 домакинства (N=500), които са заявили стикери „СТОП реклама!“. При съставянето на извадката е спазена пропорцията според териториалното разпределение на стикерите към момента на изследването. Освен по телефона е направена и анкета със същите въпроси през Google forms, която е изпратена онлайн на поръчалите стикера. Общият брой на анкетираните в телефонното и онлайн проучване е 758.


Стикерът „СТОП реклама!“ може да бъде получен на място – от еко-точката на проекта, която се разполага на различни комуникационни локации в София както и от партньорските офиси, или да бъде заявен онлайн – през платформата https://www.stopreklama.net/


Заявените онлайн стикери се доставят в адресиран пощенски плик до съответните пощенски кутии от служители на Български пощи. Поради проблеми с НЕдоставката на писма (неправилен/непълен адрес или съмнения за недобросъвестни пощальони, които вероятно доставят и рекламни брошури), 6% от анкетираните не са получили искания стикер, но останалите 94% са го получили и са го залепили на пощенските си кутии.


Отговори на въпроса в %

Проучването показва, че общо стикерите, които остават залепени са 84%:


- При получилите и залепили стикера в 66% от случаите той остава залепен на пощенската кутия (без да се е случило нищо с него).

При 10%, стикерът остава залепен, но също така той е провокирал интерес у съседите им да поръчат и те.


- Стикерът на 16% от анкетираните е бил отлепен и те не са поръчвали повторно. Според тях това било направено или от разпространителите на рекламни брошури (за да не се съобразят с него), или от недобросъвестни съседи. Само няколко души подозират, че стикерът може да е паднал, защото не е бил залепен достатъчно добре.


- 8% от анкетираните са поръчали отново стикер след като първият, получен от тях е бил разлепен. Вторият стикер в момента остава залепен на кутията.


Отговори на въпроса в %

В центъра на анкетата е отговорът на въпроса: „След залепяне на стикера какво се случи с количеството рекламни материали, получавани в пощенската ви кутия?“, на който са отговорили 646 анкетирани.

Отговори на въпроса в %

83% от анкетираните, които са получили и поставили стикер „СТОП реклама!“ на пощенската си кутия, са щастливи да споделят неочаквания за тях значителен ефект от него. При 32% броят на рекламните материали е намалял чувствително, а над половината от анкетираните (51%) твърдят, че са спрели напълно да получават нежелана хартиена реклама.


При 11% хартиеният спам е намалял малко, а само 6% отговарят, че продължават да намират същото количество рекламни брошури и листовки в пощенската си кутия, както и преди.


Проектът, по който „ИВЕНТЗОУН” ЕООД прилага механизъм „СТОП на рекламата!” за предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, се финансира по Оперативна програма „Околна среда” и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проектът „СТОП на рекламата!” е отличен пример за това как добрите европейски практики могат успешно да бъдат трансферирани в друга държава-членка, където да бъдат адаптирани към спецификите на местната екосистема в името на едно по-зелено и отговорно към климата поведение на нейните граждани.

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page