top of page

61% от столичани не четат нищо от съдържанието на брошурите, които намират в пощенските си кутии

През април тази година (2023 г.) агенция „Тренд“ проведе второто си социологическо изследване в рамките на проекта „СТОП на рекламата!“ сред пълнолетното население на Столична община. Според него, само година след стартиране на механизма „СТОП на рекламата!“ той вече е разпознаваем от 30% от анкетираните.


10% от анкетираните, твърдят, че вече имат залепен стикер „СТОП реклама!“, а други 2% са имали, но е бил отлепен. Според мнозинството от тях след поставянето на стикера той е дал резултат – при 46% рекламата е намаляла значително, а при 25% е спряла напълно.

Всеки 4 от 10 жители на столицата, които към момента нямат залепен стикер, биха искали да се откажат от неадресираната реклама. Този дял е по-висок сред мъжете, хората до 50 години, висшистите и разполагащите с личен доход над 1500 лв. Сред тях се регистрира и най-висок интерес към поставяне на стикер „СТОП реклама!“


61% от хората, които все още нямат, но биха си залепили стикер, твърдят, че не четат нищо от съдържанието на неадресираната пощенска реклама, която получават. Спрямо предходното изследване делът им се е увеличил значително - с 12%.


От отговора на въпроса: „Вие лично от кой тип от следните търговски вериги смятате, че получавате най-много неадресирана хартиена реклама?“ става ясно, че лидер по разпространение са хранителните търговски вери. В това отношение не се наблюдават съществени промени спрямо предходното изследване.

Що се отнася до непосредствените ползи за обществото, столичани масово смятат, че ако търговските вериги спазват ограниченията срещу неадресната хартиена реклама, това ще допринесе за опазването на околната среда. Делът остава сходен с този от предишното допитване (януари 2022 г.)

Производството и разпространението на неадресираната хартиена реклама се свързва с увеличаване на разходите на фирмите, особено според по-младите групи респонденти. На въпроса: „Според Вас лично получаването на неадресирана хартиена реклама води или не води до:

мъжете подкрепят повече от средното всички твърдение. Най-голяма разлика спрямо жените се регистрира по отношение на твърдението, че този тип реклама увеличава разходите за управление на отпадъци, за което мъжете са по-убедени.

До края на проекта остава само месец. Не пропускай да поръчаш своя безплатен стикер „СТОП реклама!“ - www.stopreklama.net

ความคิดเห็น


(напълно безплатно)

bottom of page