top of page

Механизмът „СТОП реклама!“ - баланс между правото да се информираш и опазването на природата

Според данните от социологическото изследване на агенция „Тренд“ от януари 2022 г. сред пълнолетното население на Столична община, 42% от домакинствата не биха желали да се откажат от получаване на неадресирана хартиена реклама.

Ние от "СТОП реклама!" уважаваме този избор.


Екологичният механизъм „СТОП реклама!“ внася баланс между правото на част от гражданите да бъдат информирани по предпочитания от тях начин „на хартия“ и на останалите, които избират други информационни източници и същевременно допринесат за опазване на природата, чрез поставяне на стикер „СТОП реклама!“. Тази група, която е над 47% от домакинствата иска ограничаване на неадресирана хартиена печатна реклама в пощенските си кутии.


На въпроса: „Колко често проверявате Вашата пощенска кутия?“, сред тези, които проверяват всеки ден пощенската кутия на домакинството си, най-голям е делът на най-възрастните (60-69 г. и над 70 г.). Тези, които го правят веднъж седмично са по-младите възрастови групи – 18-29 г. и 30-39 г.


Колко често проверявате Вашата пощенска кутия?

61% от анкетираните декларират, че подкрепят въвеждането на възможността гражданите да се откажат от нежелана хартиена реклама. Сред най-големите застъпници зад подобна инициатива отново са младите възрастови групи (18-29 г., 30-39 г. и 40-49 г.) и хората с високи доходи и висше образование.


Тук отново можем да отбележим, че това са групите от обществото, които често поради различния си дневен ред, имат изразени и по-силно застъпени постматериални ценности и искания. Основен стълб често е „зеленото“, еко-инициативите, опазването на околната среда.


Националните телевизии продължават да са водещ източник на информация (74%), дори и за живеещите в София. Виждат се обаче и високото проникване на интернет и повишеното потребление на социални мрежи (39%) и онлайн издания (35%). За най-младите, 18-29 г. и 30-39 г., именно те са и водещи в информирането по темите, свързани с опазването на околната среда.

Това са и групите, които са сред авангарда на посланиците на терен за инициативата „СТОП на рекламата!“.

От екипа на „СТОП реклама!“ са убедени, че насочването на посланията през тези групи и информационните канали, които те ползват, би било най-ефективно.


Научи как да станеш еко-посланик на националната онлайн платформа - https://www.stopreklama.net/stani-eko-poslanik


Поръчай своя безплатен стикер „СТОП реклама!“ - www.stopreklama.net
Comments


(напълно безплатно)

bottom of page