top of page

Какво e „нежелана поща“? Какво количество хартия и какви материали получаваме като „нежелана поща"?

Под „нежелана поща“ се разбира съвкупността от всички неадресирани печатни рекламно-информационни материали, които домакинствата получават в пощенските си кутии без да са поискали това.


Нежеланата поща“ се състои най-вече от печатни материали като рекламни брошури, листовки, дипляни, продуктови и фирмени каталози, периодични безплатни издания с обяви, безплатни вестници, купони за намеления. Има една малка част от тези материали, които са адресирани до получателя, но по-голямата част са неадресирани и като правило се пускат в пощенските кутии от наети от рекламодателя разпространителски фирми.

Понятието „нежелана поща“ изключва печатните материали, адресирани до членовете на домакинствата – като лична кореспонденция; периодика (вестници и списания); фирмени каталози, за които има абонамент; сметките за различните комунални услуги (сметки за ел. енергия, ВиК, телекомуникационни услуги и т.н.); съобщения и поща от публични и финансови институции.


През 2014 г. приблизителното количество на разпространените нежелани рекламни материали през пощенските кутии в целия ЕС възлиза на 114 милиарда бройки A4 или по 9 бройки A4 на домакинство на седмица (източник: 2016 European Direct Mail Market Report).


През 2019 г., когато подготвяхме този проект, екипът ни извърши измерване на количествата „нежелана поща“ в 20 пощенски кутии в различни квартали на София. Това измерване показа, че средното количество на „нежеланата поща“ е приблизително 290 гр. на пощенска кутия на седмица или малко над 15 кг. на домакинство на година. За всички домакинства на територията на Столична община, това е приблизително 9 200 тона хартия на година, която в повечето случаи се превръща в отпадък в момента, в който попадне в пощенската кутия на получателя.

Тези 9 200 тона хартия представляват около 8,1 % от отпадъка от хартия в столицата и около 1,84 % от общия битов отпадък.
Comments


(напълно безплатно)

bottom of page