top of page

Проектът "Стоп на рекламата" стартира успешно в края на 2021 г.

Дългото заглавие на проекта е „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“ .

Неименование на проекта

Дългото заглавие на проекта е „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“

Разбира се, ние ще използваме краткото му наименование: „СТОП на рекламата!“


Comments


(напълно безплатно)

bottom of page