top of page

Дискусии по време на кръгла маса и пресконференция за механизма "СТОП реклама!" 30 май 2023 г.

Съобщение до медиите


- за проведената пресконференция за популяризиране на резултатите от

Проект BG16M1OP002-2.009-0011-C02 „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“

30.05.2023 г., Клуб „Перото”, НДК

- за проведена дискусия в рамките на кръгла маса по същия проект.


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Механизмът „СТОП на рекламата!“ (www.stopreklama.net) има за цел намаляването на количеството неадресирана хартиена реклама, която получават столичните домакинствата в пощенските си кутии.

В рамките на пресконференцията бяха представени:

- Основните партньори на механизма;

- Проектът „СТОП на рекламата!“ и неговите цели;

- Обобщените резултати от проекта и работата на механизма;

- Основни изводи от второто представително социологическо проучване на социологическа агенция „Тренд“, проведено сред домакинствата в София.

- Победителите във фотоконкурса в подкрепа на кампанията „СТОП на нежеланата пощенска реклама!“

В пресконференцията взеха участие:

- Марина Христева, Ръководител на проекта „СТОП на рекламата!“;

- Димитра Воева, социолог в социологическа агенция „Тренд“, изпълняваща проучванията по проекта;

- Георги Табаков, Координатор комуникации на проекта „СТОП на рекламата!“ и Председател на Български икономически форум;

- Доника Ризова, Директор комуникации, Сдружение за модерна търговия;

- Венцислав Николов, Председател на УС на Българската ритейл асоциация (БРА);

Ръководителят на проекта г-жа Марина Христева благодари на Министерството на околната среда и водите за предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2021 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за доверието в „ИВЕНТЗОУН“ ЕООД и потенциала на проекта „СТОП на рекламата!“. Столична община получи благодарности за подкрепата на кмета г-жа Йорданка Фандъкова, а кметът на район „Средец“ – г-н Трайчо Трайков, бе приветстван за пълното съдействие и гостоприемство на еко-точката, чрез която гражданите получаваха техните стикери на място в продължение на една година. Сред партньорите-домакини на еко-точката през изминалата година са и Макдоналдс, Бизнес Парк София, Фантастико Груп, на които също беше изказана благодарност.

Подкрепата на Сдружението за модерна търговия и Българска ритейл асоциация (БРА) бе определена като стратегическо партньорство, допринесло за успеха на комуникацията с големите търговски вериги, разпространяващи хартиена реклама чрез пощенските кутии на гражданите.

По данни, получени в рамките на проекта, годишно през пощенските кутии в София минават над 10 000 тона хартия под формата на рекламни брошури и листовки, които не се четат от 47% от домакинствата. 80% от тези рекламни материали се превръщат в отпадък в рамките на 24 часа.

Накратко за механизма „СТОП реклама!“. Това е доброволен граждански механизъм, пилотен само за София и напълно копиращ действащите механизми в редица европейски страни (Франция, Белгия, Нидерландия). Домакинствата залепят стикер „СТОП реклама!“ върху пощенската си кутия и така показват, че не желаят да получават рекламни брошури, листовки и т.н. По време на проекта безплатните стикери се получават по 2 начина - през платформата www.stopreklama.net (откъдето екипът на „ИВЕНТЗОУН“ ЕООД ги изпраща в адресиран плик чрез Български пощи) или на място – от еко-точка, която се мести на различни комуникативни места в гр. София, както и от партньорския офис на Български икономически форум. Всяко домакинство, получило стикер, се регистрира в база данни. За да се провери емпирично ефектът на механизма, в проекта участват и доброволци, които периодично измерват хартията, получена в пощенските кутии със и без стикер.

Целта на механизма „СТОП реклама!“ е намаляване на хартиената реклама, която се получава ежедневно в пощенските кутии в София; обхващане на 25 000 домакинства на територията на СО за една година; спестяване на около 400 т. хартия годишно от залепени стикери през 2022 г. и 2023 г. и мултиплициране на инициативата на територията на цялата страна.

Като резултати от проекта бяха отчетени:

· Информационната онлайн платформа www.stopreklama.net с възможност за поръчка на стикер и „Зеления калкулатор“, чрез който всеки може да изчисли какво е негативното влияние на „нежеланата поща“ към момента за дадено населено място (причинени емисии, разходи за реклама, обществени разходи), както и какъв би могъл да бъде ефектът от спестената „нежелана поща“, ако бъде въведен механизмът „СТОП реклама!“ (за всяка населена единица - област, - община, - град, - село, - квартал, - блок, - вход);

· Разпространение на над 26 500 стикера до домакинства на територията на СО;

· Създадена мрежа от над 100 доброволци (еко-посланици);

· Стратегически партньорства.

За да получи реални данни за количеството „нежелана“ хартиена реклама, проектът разчита на постоянни измервания на „нежеланата хартиена реклама“ на над 100 доброволци (еко-посланици). Според тези измервания:

· кутия без стикер получава между 13 и 15 кг. хартиена реклама годишно (в зависимост от квартала в София)

· кутия със залепен стикер получава около 1,7 кг.В допълнение, и направената телефонна и онлайн анкета сред 758 ползватели на стикера „СТОП реклама!“ показва над 85% ефективност при наличие на стикер. Резултатите от отговора на въпроса „След залепяне на стикера какво се случи с количеството рекламни материали, получавани в пощенската ви кутия?“ показват следното:

• Едва 6 % отговарят, че продължават да получават същото количество хартиени реклами.

• При 11 % това количество малко е намаляло,

• при 32 % - намаля чувствително.

• Над 50% от запитаните твърдят, че вече изобщо не получават нежелана реклама.

Част от пречките за ефективното функциониране на механизма, са свързани с:

• премахването на залепени на пощенските кутии стикери от трети лица;

• неспазването на ограничението на стикера от страна на някои разпространители;

• проблем при доставката на стикер по пощата.

В началото и в края на проекта „СТОП на рекламата!“ социологическа агенция „Тренд“ провежда представителни проучвания сред пълнолетното население на Столична община.

Димитра Воева, социолог в социологическа агенция „Тренд“, представи основни изводи от проведеното от агенцията проучване на тема „Нагласи към получаването на неадресирана хартиена реклама в пощенските кутии“. Според нея:

- За една година от старта на механизма „СТОП на рекламата!“, той стана разпознаваем сред 30% от анкетираните;

- Идеята да има възможност за отказ от получаване на хартиена реклама среща широко одобрение. Спрямо данните от проучването от миналата година (януари 2022 г.) подкрепата се е увеличила с 6 процентни пункта и делът й е достигнал 67%.

- 61% споделят мнението, че рекламите в пощенските кутии създават излишен битов отпадък;

- 49% от респондентите подкрепят въвеждането на закон/наредба за ограничаване на нежеланата реклама, а 80% от тях одобряват и въвеждането на санкции при създаване на отпадък чрез нежелана хартиена реклама в пощенските кутии;

- 78% посочват, че най-много неадресирана хартиена реклама получават от търговските вериги.

Що се отнася до непосредствените ползи за обществото, столичани масово смятат, че ако търговските вериги спазват ограниченията срещу неадресната хартиена реклама, това ще допринесе за опазването на околната среда. Производството и разпространението на неадресираната хартиена реклама се свързва и с увеличаване на разходите на фирмите, особено според по-младите групи респонденти. Най-голяма разлика между отговорите на мъжете спрямо жените се регистрира по отношение на твърдението, че този тип реклама увеличава разходите за управление на отпадъци, за което мъжете са по-убедени.

Според Георги Табаков, координатор по комуникациите на проекта, резултатите от пилотния проект са тясно свързани с активната кампания в традиционните и онлайн медии, както и чрез профилите на проекта и инфлуенсърите в социалните мрежи. Равносметката за период от 1 година е следната:

• над 50 телевизионни и радио участия;

• 115 оригинални съдържания, публикувани в печатни, онлайн медии и социални мрежи;

• 1 200 000 достигнати гледания и импресии чрез профилите в социалните мрежи на проекта и над милион чрез националния телевизионен и радио ефир;

• 2 еко-акции на територията на Столична община;

• 2 пресконференции и кръгла маса.

Доника Ризова потвърди подкрепата на Сдружението за модерна търговия към инициативата и сподели, че всяка от компаниите, които са част от него, има зелени политики и предприема свои екологични мерки като отпечатване на собствени стикери, използване на биоразградими материали и зелена енергия и др. Тя потвърди, че темата с дигитализацията е много близка на Сдружението още преди този проект - част от компаниите, членове на Сдружението, преминават на дигитални брошури, а други никога не са имали хартиени.


Участниците в пресконференцията станаха свидетели и на награждаването на победителите във фотоконкурса в подкрепа на кампанията „СТОП на нежеланата пощенска реклама!“. Първа награда на журито получи Любомира Найденова, а наградата на онлайн публиката отиде при Звездомир Цвятков.КРЪГЛА МАСА

В кръглата маса взеха участие:

- Представители на МОСВ, Столична община, Инспектората към СО, РИОСВ, Лидл, ИКЕА, Мосю Бриколаж, неправителствени и граждански сдружения и медии;

- Марина Христева, Ръководител на проекта „СТОП на рекламата!“;

- Димитра Воева, социолог в социологическа агенция „Тренд“, изпълняваща проучванията по проекта;

- Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“, СО

- Георги Табаков, Координатор комуникации на проекта „СТОП на рекламата!“ и Председател на Български икономически форум;

- Доника Ризова, Директор комуникации, Сдружение за модерна търговия;

- Венцислав Николов, Председател на УС на Българската ритейл асоциация (БРА).


Представяме Ви и част от позициите и идеите на участниците в кръглата маса:

Георги Славчев – прокурист ЕКОБУЛПАК, сподели, че по съвет на Столична община от две години компанията е спряла издаването на хартиена реклама за сметка на използването на други комуникационни канали т.е. „побутването“ има положителен ефект върху имиджа и бизнеса на компанията. Експертното му мнение за хартиените реклами е, че дали чрез такса смет или такса продукт - сметката се плаща от гражданите.

Георги Стефанов от Зелено движение и в качеството си на домоуправител на вход призова търговските вериги да инструктират разносвачите на брошури да НЕ оставят купчина брошури пред затворените входове.

Според представителите на Столичен инспекторат, брошурата е средство за информация и става отпадък след като влезе в пощенската кутия и се изхвърли, защото не се чете. Прилагането на съществуващата наредба не включва хартиените брошури, тъй като хартиената реклама не е дефинирана като отпадък.


Венцислав Николов, Председател на УС на Българската ритейл асоциация (БРА), предположи, че може би голям стикер на вратата на входа ще информира разносвачите за желанието на живущите в него да НЕ получават хартиена реклама. Това би трябвало да е достатъчна причина да не се оставят купчина брошури пред заключените входове с презумпцията, че разпространителите нямат достъп до пощенските кутии на гражданите, които иначе много желаят да се информират от съответните рекламни брошури.


Според г-н Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“ в СО, наличието на глоби за юридически лица ще ускори процеса на преминаване към дигитални брошури за търговските вериги или ще намали значително количеството им на базата на ясни политики, свързани с разпространение на хартиена реклама.


Представителите на РИОСВ информираха и за още една пречка при ефективното налагане на санкции, а имено, че разносвачите на листовки и брошури обикновено нямат сключен трудов договор и при съставяне на акт/фиш от страна на контролните органи, ще бъде санкционирано конкретното физическото лице, а не собственикът на брошурите. В тази връзка следва да се помисли за законодателни промени. Още веднъж беше подчертано, че за веригите тези брошури са продукт, а не отпадък т.е. би могло да се плаща „продуктова такса“, но така или иначе бъдещето е в дигитализацията на брошурите.


Йоана Цонева представи добрия пример на IKEA като компания, която от 2021 г. е спряла да печата и разпространява своя рекламен каталог, въпреки големия интерес към него. По думите й „Беше взето решение ресурсите, които не са малко, да бъдат пренасочени към дигиталната брошура“.


Александър Шопов, представител на Лидл България ЕООД и Ко КД, зарадва участниците в кръглата маса, че от следващия месец Lidl пробно (за известно време) спира напълно хартиената брошура за няколко града в България.


Доника Ризова, директор "Комуникации" в Сдружение за модерна търговия, сподели позицията, че в близко бъдеще ще продължава да има известен брой хартиени брошури, които да достигат до домакинствата, тъй като според всички проучвания сред жителите на София, това е желанието на поне половината от анкетираните. Дори когато този процес се регламентира нормативно, човешкият фактор ще остане. Тя сподели и актуална информация за един от членовете на Сдружението - Мосю Бриколаж, който е свил тиража си с над 24%. Други компании са намалили размера на рекламната си брошура и я отпечатват на биоразградима хартия и т.н.

Димитър Ангелов – еко-посланик, подкрепи идеята за стимулиране на информационна кампания извън София и за промяна на нормативната уредба на национално и местно ниво.


Георги Табаков,

Координатор комуникации

0888 705575

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page